תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "קובלט סחר בע"מ", ע.מ. 515318665 (להלן: 'החברה') באמצעות אתר האינטרנט https://www.r21.co.il להלן: ('האתר' ו/או 'החנות הוירטואלית') לבין לקוחותיו (להלן: 'הלקוחות' ו/או 'הלקוח'). בכפוף לכללי תקנון זה.

יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

הזמנות באתר

על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.  במקרה הזה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.

בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה אלא הלקוח מוגדר כלקוח רשום.

רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .

מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .

כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צויין אחרת.

היה ונמצאה טעות במחיר המוצר, רשאית החברה ליידע את הלקוח על מחירו השגוי של המוצר ולהחליט האם למכור את המוצר במחיר הנקוב או לחייב/לזכות את ההפרש. היה והחליטה החברה על חיוב או זיכוי משלים, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו ללא תשלום כלל.

משלוח המוצר

המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחי העסק או דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמני האספקה הבאים:

שירות שליחים – עד 4 ימי עסקים (במידה והמוצר במלאי, במידה ולא – הוסיפו את זמן האספקה אלינו)

דואר ישראל – איננו יכולים להתחייב לזמן אספקה בדואר ישראל. בכל משלוח באמצעות הדואר יסופק מספר מעקב לדואר ישראל ללקוח.

משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול במידה והמוצר אינו יוכל להימכר בשנית. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצרים המוזמןים לאחר שני ימי עסקים לכל הפחות, ובתיאום עם הסניף הרלוונטי. במידה והלקוח יגיע לאסוף את המוצר ללא תיאום ומבלי שעברר מספיק זמן, אין אנו מתחייבים להיצאות המוצר במלאי בזמן הגעתו של הלקוח.

תשלום

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

במידה וחלה טעות במחיר המוצר באתר, יווצר קשר טלפוני עם הלקוח ובמידה והמחיר גבוה מהתשלום, תינתן האפשרות להשלים תשלום או לבטל את העסקה.

אישור הזמנה ומעקב משלוחים

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדוא"ל של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה.

ניתן לעקוב אחרי הטיפול בהזמנה בטלפון – 03-5174449

אספקת מוצרים

אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת החברה שזו תפעל לאיתור הבעיה.

חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת החברה כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נפתחו כלל ולא נעשה בהם שימוש.עלות המשלוח לא תזוכה בכל מקרה.

במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, החזר כספי / זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח והפחתה של 5% מעלות המוצר, עפ"י הקבוע בחוק. ניתן להחזיר מוצרים פיזית באחד מסניפי החברה, או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת. למען הסר ספק, אין החנות מקבלת מוצרים להחזרה או להחלפה בדואר רגיל / דואר רשום.

ביטול עסקה ע"י האתר

החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .

האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית , זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

אחריות

היה וקיימת תקופת אחריות על המוצר (לא קיים לגבי כל המוצרים), תצורף תעודת אחריות למשלוח, אשר אותה יצטרך הלקוח לשלוח למען הרשום עליה. אך ורק בדרך זו יהיה ניתן לממש אחריות.

קיימת אפשרות בה תעודת האחריות תמולא כבר במחסני החברה, במקרה כזה יצורף ספח התעודה.

אחריות על מוצרים אלו תהיה ניתנת למימוש רק בצירוף חשבונית הקנייה.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא: אם הלקוח קיבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח להחזיר את המוצר או לשלם בעבורו את ערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

הצהרת פרטיות

אנו נעשה את המירב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, כמו משלוח עדכונים ומבצעים ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:

מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.

קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

סמכות עניינית לשיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב בלבד.

תפריט נגישות

פסח פסח בא על הראש - מה קורה ?

מבצע פסח לחודש אפריל

₪14 במקום ₪20

המבצע עבור בקבוקים בודדים של דבק R21 סמיך / דליל – ללא הגבלה